Dịch vụ đảm bảo

Chúng tôi luôn đảm bảo mang dịch vụ tốt nhất tới khách hàng

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi luôn đảm bảo
mang dịch vụ tốt nhất
tới khách hàng

Bảo mật tuyệt đối

Chúng tôi luôn đảm bảo
mang dịch vụ tốt nhất
tới khách hàng

About Us

Chúng tôi- Công ty cổ phần ADT Quốc Tế- chuyên về phát triển công nghệ kết nối việc làm và giáo dục. Nền tảng tuyển dụng thông minh Jobnow bao gồm đầy dủ hệ thống mobile app cho nhà tuyển dụng và ứng viên, hệ thống wensite giúp kết nối tức thời người tìm việc với công việc gần nhất, phù hợp nhất. Nhà tuyển dụng cũng được kết nối tức thời với ứng viên phù hợp nhất trong thời gian ngắn nhất.

Nhà tuyển dụng không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm ứng viên. Ứng viên sẽ nộp hồ sơ vào công ty của bạn. Công việc của bạn là hàng ngày mở mobile app và liên hệ với các ứng viên đã nộp hồ sơ.

Xem thêm

Dịch vụ nổi bật

-50%
770.000 

3.300.000 

-45%
5.500.000 

-50%
2.200.000 

-45%
1.100.000